DOKUMENT

Ansökan om kontaktperson


Mega Rally Cup, MRC är stiftad 2005 och har till ändamål att genom Rallysport verka för god kamrat- och idrottsanda.


Geografisk indelning: Västra Götalands Län samt Hallands Län t.o.m. Falkenberg.

KALENDER

 

2019 kommer snart*

Ordförande

Johan Brorson

E-mail:

styrelsen@megarallycup.com


KONTAKT